Oferta

 • Grupy wolontariackie, praktyki i staże biznesowe
 • Organizacja, i koordynacja Klaster INNOWATRZY PL z akcesem współpracy uczestników – osób fizycznych i prawnych w tym uczelni, badaczy, wynalazców i przedsiębiorców
 • Komercjalizacja i wdrożenia prac badawczo rozwojowych
 • Własny Ośrodek Wdrożeń i Transferu Technologii
 • Opracowania i raporty dotyczące stanu i rozwoju gospodarki
 • Informacje o Unii Europejskiej
 • Poszukiwania partnerów i inwestorów, organizacja eksportu
 • Organizacja współpracy samorządów terytorialnych z przedsiębiorcami, w tym partnerstwo publiczno prywatne
 • Finansowanie, kredyty, dotacje
 • Wdrażanie strategii rozwoju długo i krótkoterminowych
 • Promocja, reklama, misje handlowe, targi, wystawy, eksport
 • Wdrażanie zasad dobrego kupca i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • Trudne sprawy przedsiębiorców w urzędach w kraju i zagranicą,
 • Ochrona przedsiębiorców przed biurokracją i bezprawiem
 • Reprezentowanie przedsiębiorców i ich pracowników przed sądami i administracją
 • Ochrona przedsiębiorców i ich pracowników przed bankructwem i wykluczeniem społecznym
 • Kursy i szkolenia dla zmiany i podnoszenia kwalifikacji na rynku pracy
 • WSZYSTKIE PORADY BEZPŁATNE. Odpłatne, indywidualne działania dla partnera na poziomie kosztów