Publikacje

Raport o stanie wytwórczości maszyn dla przemysłu spożywczego

dr inż. J. Gradowski

Pobierz opracowanie

Quo vadis polska polska edukacjo

prof. zw. dr hab. inż. M. Chebda

Pobierz opracowanie

Edukacja i szkolnictwo a potrzeby polskiej gospodarki 2030 r.

dr inż. J. Gradowski

Pobierz opracowanie

Recenzja Quo vadis polska edukacjo

prof. dr hab. B. Kudrycka

Pobierz opracowanie

Poszukiwania wsparcia dla wdrożenia idei kapitału intelektualnego

R. Sawa

Droga do wynalazku

prof. dr inż. W. Chomczyk

Wizja i sposoby postępowania przy wynalazczości

prof. dr inż. W. Chomczyk

Czynniki sprzyjające lub niesprzyjające przy tworzeniu wynalazków

prof. dr inż. W. Chomczyk